Video Plzeň

Videa k jednotlivým sekcím ke stažení

 

ÚTERÝ 23. DUBNA 2019

13.00               

Zahájení konference, sál Conferenza

 

13.30–15.00     

Koncepce českého archivnictví. Kde jsme a kam směřujeme

 

15.30–17.30

SEKCE 1           
Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širších historických souvislostech, sál Alto B

SEKCE 2          

Osobní údaje v archivnictví, GDPR a obecné trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji, sál Conferenza

 

SEKCE 3          

Kdo hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem, sál Bellevue

 

SEKCE 4

Vzdělávání archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století, sál Alto A

 

18.00–19.00

SEKCE 1

Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Společenský rozměr piva a pivovarnictví, sál Bellevue

 

SEKCE 2          

Ve víru bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy, sál Conferenza

 

SEKCE 3          

Jak se stát archivářem?, sál Alto A

 

SEKCE 4          

Okénko k sousedům – vybrané otázky ze zahraniční archivní praxe, sál Alto B

 

STŘEDA 24. DUBNA 2019

8.30–10.30

SEKCE 1

Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Majetková struktura a její proměna, sál Alto A

 

SEKCE 2          

Pomáhat, nebo trestat? Kontroly a metodická pomoc původcům v otázkách spisové služby, sál Bellevue

 

SEKCE 3

Provenience a autenticita v postfaktickém věku: „Originály“ ve 21. století, sál Conferenza

 

SEKCE 4          

Mediální archivy a výzvy magnetických nosičů obrazu a zvuku, sál Alto B

 

11.00–12.30

SEKCE 1

Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Potravinářský průmysl v Plzni a okolí, sál Alto B

 

SEKCE 2          

Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám,sál Alto A

 

SEKCE 3          

Minulé a budoucí horizonty českého archivnictví, sál Conferenza

 

SEKCE 4          

Jak ve zdraví dožít důchodu (fyzioterapie v archivní praxi), sál Bellevue

 

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019

9.00–11.00

SEKCE 1           
Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širších historických souvislostech
sál Alto B

 

SEKCE 2

Možnosti a limity spolupráce mezi církevními a státními archivy, sál Bellevue

 

SEKCE 3

Elektronická spisová služba – konec archivnictví?, sál Conferenza

 

SEKCE 4          

Archivy a knihovny: Můžeme se inspirovat?, sál Alto A

 

Závěr konference

 

 

 

Česká archivní společnost |

Up ↑