Volně přístupné akce 23.-25. dubna

 
Z Trevisa do Brtnice.
Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech.

Výběr z bannerové verze výstavy, kterou připravil Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně. Na její přípravě se výrazně podíleli studenti v rámci nového semináře „Výstava v archivu I-II“.
Výstava přibližuje dějiny italského rodu Collalto před příchodem na Moravu v roce 1623 a prezentuje unikátní písemnosti z brtnického archivu Collaltů uloženého od roku 1907 v Moravském zemském archivu a soubor collaltovských listin ze Státního okresního archivu v Rokycanech.
Výstava je umístění v sále Conferenza.

  Doprovodný program bude přístupný účastníkům zdarma při předložení konferenční vizitky. Od úterý 23. dubna do čtvrtka 25. dubna mohou účastníci navštívit následující objekty v Plzni:

  ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
www.zcm.cz
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

STÁLÉ EXPOZICE
1a 1. Plzeňská městská zbrojnice (hlavní budova Kopeckého sady 2)
1a 2. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – historie (hlavní budova Kopeckého sady 2)
1b 3. Jak se žilo na Plzeňsku (budova Národopisného muzea Plzeňska, nám. Republiky 13)
1c 4. Po stopách víry františkánským klášterem (budova Muzea církevního umění v Plzni, Františkánská 11)

Aktuální výstavy v době konference:
1a 1. Jan Koula – vlastimil a novorenesančník – 100 let od úmrtí (hlavní budova Kopeckého sady 2)
1a 2. Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách (hlavní budova Kopeckého sady 2)
1b 3. Úprava hradu Buben Klubem československých turistů na historické fotografii (Národopisné muzeum Plzeňska, nám. Republiky 13)

  ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
2a Pražská 13 (Třináctka) a 2b 18 (Masné krámy), 301 00 Plzeň
www.zpc-galerie.cz
Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

STÁLÉ EXPOZICE
České umění 20. století

Francouzské malířství 19. století
Německé a rakouské malířství 19. století
Nizozemské malířství 16.–18. století

Aktuální výstavy v době konference:
Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960 (Masné krámy)
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století (Třináctka)

3 VĚŽ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE (s nádherným pohledem na město)
nám. Republiky
www.bip.cz/cs/katedrala-sv-bartolomeje
Otevírací doba: po–ne 9.00–19.00 (poslední vstup 18.20)
Pozn.: Samotná katedrála je z důvodů probíhající rekonstrukce uzavřená.

4 PIVOVARSKÉ MUZEUM V PLZNI – individuální prohlídka s 25% slevou
Veleslavínova 6, 301 00 Plzeň
http://www.prazdrojvisit.cz/prohlidky/prohlidka-pivovarskeho-muzea/
Otevírací doba: po–ne 10.00–18.00

4 PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ – komentovaná prohlídka s 25% slevou – NUTNÁ REZERVACE!
Veleslavínova 6, 301 00 Plzeň (vstup z budovy Pivovarského muzea)
https://www.plzenskepodzemi.cz/
Otevírací doba: po–ne v časech 11.00, 13.00, 15.00, 16.00


DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zájemci o dramatické umění mají možnost návštěvy obou scén Divadla J. K. Tyla (www.djkt.eu). V době konference jsou na programu následující představení na Nové a Malé scéně 13:

23. 4. Duch (muzikál) – Nová scéna (19.00); 50 odstínů (činohra) – Malá scéna (19.00

23. 4. Duch (muzikál) – Nová scéna (19.00); Malá mořská víla (balet) – Malá scéna (19.00

23. 4. Veselá vdova (opereta) – Nová scéna (19.00); Malá mořská víla (balet) – Malá scéna (19.00)

V Plzni se nachází rovněž zoologická a botanická zahrada (http://www.zooplzen.cz/), kam se zájemci dostanou ze zastávky Sady Pětatřicátníků tramvajovou linkou č. 4 (směr Lochotín), když vystoupí na zastávce Zoologická zahrada.

  V Plzni-Slovanech je možné navštívit také plavecký bazén na nám. Gen. Píky 42 (www.bazenslovany.cz), kam je možno dostat se ze zastávky Sady Pětatřicátníků tramvajovou linkou č. 2 (směr Světovar).  

 

             

Česká archivní společnost |

Up ↑