Pardubice, 16.–18. května 2023

Konference se koná pod záštitou ministra vnitra ČR Víta Rakušana, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, rektora Univerzity Pardubice Libora Čapka a primátora statutárního města Pardubic Jana Nadrchala

Po čtyřleté přestávce vás srdečně zveme na 19. celostátní archivní konferenci, pro kterou v letošním
roce využijeme příjemného prostředí města Pardubic. Odborný program záměrně zohledňuje šíři
a různorodost činností v archivech a nabízí řadu témat věnujících se předarchivní péči, digitálním
archiváliím, zpřístupňování a prezentaci archiválií i archivů. Ústředním námětem několika sekcí
historicko-archivní povahy je pak výzkum cen a jejich reflexe v archivních pramenech. Účastníkům
nabídneme také možnost návštěvy místních kulturních a paměťových institucí či nedalekého hradu
Kunětická hora.

Česká archivní společnost |

Up ↑