Stručný program

ÚTERÝ 23. DUBNA 2019

10.00–12.30 Prezence účastníků konference

13.00 Zahájení konference, sál Conferenza

13.30–15.00 Koncepce českého archivnictví. Kde jsme a kam směřujeme

15.00–15.30 Přestávka na kávu

15.30–17.30
SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širším historickém kontextu, sál Alto B
SEKCE 2 Osobní údaje v archivnictví, GDPR a obecné trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji, sál Conferenza
SEKCE 3 Kdo hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem, sál Bellevue
SEKCE 4 Vzdělávání archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století, sál Alto A

17.30–18.00 Přestávka na kávu

18.00–19.00
SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Společenský rozměr piva a pivovarnictví, sál Bellevue
SEKCE 2 Ve víru bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy, sál Conferenza
SEKCE 3 Jak se stát archivářem?, sál Alto A
SEKCE 4 Okénko k sousedům – vybrané otázky ze zahraniční archivní praxe, sál Alto B

 

STŘEDA 24. DUBNA 2019

8.00–8.30 Prezence účastníků konference

8.30–10.30
SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Majetková struktura a její proměna, sál Alto A
SEKCE 2 Pomáhat, nebo trestat? Kontroly a metodická pomoc původcům v otázkách spisové služby, sál Bellevue
SEKCE 3 Provenience a autenticita v postfaktickém věku: „Originály“ ve 21. století, sál Conferenza
SEKCE 4 Mediální archivy a výzvy magnetických nosičů obrazu a zvuku, sál Alto B

10.30–11.00 Přestávka na kávu

11.00–12.30
SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Hospodářské souvislosti výroby a prodeje piva, sál Alto B
SEKCE 2 Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám, sál Alto A
SEKCE 3 Minulé a budoucí horizonty českého archivnictví, sál Conferenza
SEKCE 4 Jak ve zdraví dožít důchodu (fyzioterapie v archivní praxi), sál Bellevue

12.30–13.30 Přestávka na oběd

13.30–19.30 Volný program

19.30–02.00 Společenský večer

 

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019

8.30–9.00 Prezence účastníků konference

9.00–11.00
SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Potravinářský průmysl v Plzni a okolí, sál Alto B
SEKCE 2 Možnosti a limity spolupráce mezi církevními a státními archivy, sál Bellevue
SEKCE 3 Elektronická spisová služba – konec archivnictví?, sál Conferenza
SEKCE 4 Archivy a knihovny: Můžeme se inspirovat?, sál Alto A

11.00–11.30 Přestávka na kávu

11.30–12.30 Prezentace výsledků jednání jednotlivých sekcí, sál Conferenza

Závěrečné slovo

Změna programu vyhrazena.

Česká archivní společnost |

Up ↑